Chuyện linh tinh của mình

Nhớ hồi 2009, lúc mới lên Sài Gòn có hay mộng mơ, đặt ra to do list trước năm 30 là… làm sếp, mua nhà, ra một quyển sách. Giờ 27 tuổi, tự điểm lại thấy mình may mắn đã được làm gần hết những điều mình muốn làm như là quyết tâm học tiếng…