Chuyện của mình

Không nhớ được từ hồi nào mà mình thích ăn lạp xưởng dù hồi xưa rất ghét món này. Ghét đến nỗi chỉ cần thấy nó trên bàn thôi là cảm giác ngấy muốn nôn rồi. Giống như việc mình không nhận ra được mình ngày một khó chịu hơn bình thường từ khi nào….