Những điều làm tôi hạnh phúc [5]

Thật ra muốn viết gì đó đàng hoàng có vẻ sâu sắc chút phủi bụi cho blog nhưng lười vận động não quá lâu thành ra lụt nghề rồi. Thôi đành ghi lại mấy thứ linh tinh và dành thời gian nhai cuốn Suối nguồn vây. 62. Vườn hoa ngoài ban công trổ bông. 63….