Rớt lại mùa hè*

Thỉnh thoảng trở lại một quán ăn nào đó không phải vì ngon, không phải vì quán đẹp hay nhân viên dễ thương mà chỉ vì muốn tìm lại một-mùa-hè đã mất. Mình đã suýt quên hết những quán ăn đã ngồi vào những ngày hè năm mình 17, 18, 19 và 20. Những ngày…