Những cuộc đời cần được lắng nghe

Một cái chết đi không chỉ có nỗi buồn. Có những cái chết mà trước mắt là đớn đau, là nước mắt, là tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi nhiều năm sau, người ta nhận ra nó còn hơn như thế. Có khi đó là khởi nguồn của sự hàn gắn, là điểm tựa để…