Mấy lựa chọn khó khăn*

Lúc đi học thì lúc nào cũng muốn được nghỉ. Có cơ hội là nghỉ, đi chơi, đi làm, đi ngủ thấy vui hơn. Giờ đi học, không bao bao giờ muốn nghỉ. Từ công ty đến trường mất 30 phút, 7h30 lớp bắt đầu mà có khi 7h vẫn chưa xong việc. Lúc đó…