Sống cùng dối trá

1. Thỉnh thoảng cảm thấy có chút tội nợ cho những người luôn sống trong hoài nghi, sợ bị người khác dối lừa. Thật ra thì chúng ta nên xem sự tồn tại của những dối trá, lọc lừa như là một điều tất yếu của cuộc sống mà ta không thể phủ nhận hoàn…