301014

1. Tình yêu là một trong số những chủ đề hay gay tranh cãi. Mới tuần trước, bàn về chuyện hạnh phúc khi yêu, mình nói với một người bạn nguyên văn vầy: “Yêu M. éo bao giờ hạnh phúc!”. Hẳn nhiên, bạn ta phản ứng ngay, thanh minh thanh nga các kiểu nhưng chốt…

241014

Một nhóm các bạn sinh viên trường nhân văn mời tôi tham gia một cuộc phỏng vấn nhỏ, họ hỏi tôi cảm thấy như thế nào trước tình trạng thiếu thực phẩm và nước uống ở châu Phi. Các bạn yêu cầu tôi trả lời bằng tiếng Anh, hình như một là một bài tập…

100914

1. H. Một trong những khoảnh khoắc khiến tôi nghĩ ngợi trong thời gian gần đây là khi thấy H. năn nỉ một đứa bé gọi mình là mẹ. Tôi không thể hiểu đươc khát khao làm mẹ – đương nhiên – nhưng khi chứng kiến một người phụ nữ bộc lộ niềm khao khát thiêng…